معنی و ترجمه کلمه رابط نظامى بودن به انگلیسی رابط نظامى بودن یعنی چه

رابط نظامى بودن

liaise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها