معنی و ترجمه کلمه ریخته و پاشیده به انگلیسی ریخته و پاشیده یعنی چه

ریخته و پاشیده

litter
scattered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها