معنی و ترجمه کلمه predigestion به فارسی predigestion یعنی چه

predigestion


هضم سريع و از روى عجله ،هضم مصنوعى بوسيله دارو وغيره ،سهل الهظم سازى ،تسهيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها