معنی و ترجمه کلمه psychopath به فارسی psychopath یعنی چه

psychopath


جامعه ستيز( پسيکوپات)،بيمار روانى ،مبتلا بامراض روانى
روانشناسى : جامعه ستيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها