معنی و ترجمه کلمه protectionism به فارسی protectionism یعنی چه

protectionism


مکتب طرفدار حمايت ،مکتب حمايتى ،سيستم حمايت از توليدات داخلى
بازرگانى : دراين مکتب دفاع و حمايت از تعرفه هاى گمرکى به منظور حمايت صنايع و اقتصاد داخلى بعنوان يک وسيله جهت توسعه اقتصادى بشمار مى ايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها