معنی و ترجمه کلمه acetone به فارسی acetone یعنی چه

acetone


(ش ).استون بفرمولCH3COCH3
علوم مهندسى : استون
علوم هوايى : استن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها