معنی و ترجمه کلمه ژاکت تنگ و کوتاه مردانه به انگلیسی ژاکت تنگ و کوتاه مردانه یعنی چه

ژاکت تنگ و کوتاه مردانه

mess jacket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها