معنی و ترجمه کلمه فراموش کرد به انگلیسی فراموش کرد یعنی چه

فراموش کرد

forgot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها