معنی و ترجمه کلمه استعداد فکرى به انگلیسی استعداد فکرى یعنی چه

استعداد فکرى

faculty
habiliment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها