معنی و ترجمه کلمه فراوانى بیش از حد به انگلیسی فراوانى بیش از حد یعنی چه

فراوانى بیش از حد

superfluity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها