معنی و ترجمه کلمه آجیل گرد آوردن به انگلیسی آجیل گرد آوردن یعنی چه

آجیل گرد آوردن

nut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها