معنی و ترجمه کلمه فرصت خود را از دست دادن به انگلیسی فرصت خود را از دست دادن یعنی چه

فرصت خود را از دست دادن

lose ground

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها