معنی و ترجمه کلمه با زور جلو رفتن به انگلیسی با زور جلو رفتن یعنی چه

با زور جلو رفتن

force

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها