معنی و ترجمه کلمه abandonment به فارسی abandonment یعنی چه

abandonment


رها کردن ،رهايى ،ترک ،رهاسازى ،واگذارى ،دل کندن
قانون ـ فقه : اعراض از مال
علوم نظامى : متروک گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها