معنی و ترجمه کلمه airspace prohibited area به فارسی airspace prohibited area یعنی چه

airspace prohibited area


منطقه ممنوعه هوايى
علوم نظامى : منطقه منع پرواز هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها