معنی و ترجمه کلمه جدا شدگى به انگلیسی جدا شدگى یعنی چه

جدا شدگى

individuation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها