معنی و ترجمه کلمه جانور یا گیاه آبزى به انگلیسی جانور یا گیاه آبزى یعنی چه

جانور یا گیاه آبزى

aquatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها