معنی و ترجمه کلمه جامه پشمى به انگلیسی جامه پشمى یعنی چه

جامه پشمى

wool
wooled


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها