معنی و ترجمه کلمه folded in mist به فارسی folded in mist یعنی چه

folded in mist


مه گرفته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها