معنی و ترجمه کلمه فرقه اى از پروتستان هاى انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبى قیام نمودند و طرفدار سادگى در نیایش بودند به انگلیسی فرقه اى از پروتستان هاى انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبى قیام نمودند و طرفدار سادگى در نیایش بودند یعنی چه

فرقه اى از پروتستان هاى انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبى قیام نمودند و طرفدار سادگى در نیایش بودند

puritan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها