معنی و ترجمه کلمه plan of campaign به فارسی plan of campaign یعنی چه

plan of campaign


علوم دريايى : طرح پيکار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها