معنی و ترجمه کلمه polemicize به فارسی polemicize یعنی چه

polemicize


)=polemize(بحث وجدل کردن ،جدلى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها