معنی و ترجمه کلمه فرمدارى به انگلیسی فرمدارى یعنی چه

فرمدارى

administration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها