معنی و ترجمه کلمه گدازه به انگلیسی گدازه یعنی چه

گدازه

lava

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها