معنی و ترجمه کلمه استشمام هواى خفه و گرفته به انگلیسی استشمام هواى خفه و گرفته یعنی چه

استشمام هواى خفه و گرفته

effluvium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها