معنی و ترجمه کلمه production time به فارسی production time یعنی چه

production time


زمان توليد
علوم مهندسى : زمان ساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها