معنی و ترجمه کلمه فریاد دلخراش زدن به انگلیسی فریاد دلخراش زدن یعنی چه

فریاد دلخراش زدن

shriek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها