معنی و ترجمه کلمه positively skewed به فارسی positively skewed یعنی چه

positively skewed


روانشناسى : چوله مثبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها