معنی و ترجمه کلمه فلسفه بدبینى به انگلیسی فلسفه بدبینى یعنی چه

فلسفه بدبینى

pessimism
skepsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها