معنی و ترجمه کلمه فنجان قهوه خورى به انگلیسی فنجان قهوه خورى یعنی چه

فنجان قهوه خورى

demitasse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها