معنی و ترجمه کلمه آب گوشت تنگاب به انگلیسی آب گوشت تنگاب یعنی چه

آب گوشت تنگاب

consomme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها