معنی و ترجمه کلمه برجسته کوتاه به انگلیسی برجسته کوتاه یعنی چه

برجسته کوتاه

bas-relief

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها