معنی و ترجمه کلمه فرو نشاندن به انگلیسی فرو نشاندن یعنی چه

فرو نشاندن

appease
calm
curb
extinguish
infix
lull
mollify
pacify
quash
quell
quench
relieve
remit
repress
sate
satiate
slack
soften
stanch
stifle
suppress
tranquilize
tranquillize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها