معنی و ترجمه کلمه petrol injection motor به فارسی petrol injection motor یعنی چه

petrol injection motor


علوم مهندسى : موتور تزريق بنزينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها