معنی و ترجمه کلمه فن اهلى کردن جانوران و حیوانات وحشى به انگلیسی فن اهلى کردن جانوران و حیوانات وحشى یعنی چه

فن اهلى کردن جانوران و حیوانات وحشى

zootechnics
zootechny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها