معنی و ترجمه کلمه a wholesale slaughhter به فارسی a wholesale slaughhter یعنی چه

a wholesale slaughhter


کشتارهمه باهم ،قتل عام ،کشتارعمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها