معنی و ترجمه کلمه allied به فارسی allied یعنی چه

allied


متفق ،هم پيمان ،پيوسته ،متحد
علوم نظامى : کشورهاى هم پيمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها