معنی و ترجمه کلمه فواره آب آشامیدنى به انگلیسی فواره آب آشامیدنى یعنی چه

فواره آب آشامیدنى

scuttlebutt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها