معنی و ترجمه کلمه delocalized electron به فارسی delocalized electron یعنی چه

delocalized electron


شيمى : الکترون غير مستقر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها