معنی و ترجمه کلمه d.c. machine به فارسی d.c. machine یعنی چه

d.c. machine


ماشين جريان مستقيم
علوم مهندسى : ماشين جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها