معنی و ترجمه کلمه وابسته به قانون تحول به انگلیسی وابسته به قانون تحول یعنی چه

وابسته به قانون تحول

metabolic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها