معنی و ترجمه کلمه فرض کردن به انگلیسی فرض کردن یعنی چه

فرض کردن

adjudge
aim
assume
count
deem
hypothesize
imagine
posit
presume
put
repute
supposable
suppose
wis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها