معنی و ترجمه کلمه ابراز به انگلیسی ابراز یعنی چه

ابراز

expression
manifestation
proposal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها