معنی و ترجمه کلمه pallium به فارسی pallium یعنی چه

pallium


رداى چارگوش که فيلسوفان يونان مى پوشيدند،جامه پشمينه پاپ ومطران ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها