معنی و ترجمه کلمه possess به فارسی possess یعنی چه

possess


تصرف کردن ،دارا بودن ،متصرف بودن ،در تصرف داشتن ،دارا شدن ،متصرف شدن
قانون ـ فقه : دارا بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها