معنی و ترجمه کلمه possession money به فارسی possession money یعنی چه

possession money


حق الاجرا،حق النسبى
قانون ـ فقه : حق الحفظ دستمزدى که در براى اجراى حکم تمليک يا صيانت ملک تمليک شده از طريق اجراى حکم به مامور اجرا داده مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها