معنی و ترجمه کلمه addition reaction به فارسی addition reaction یعنی چه

addition reaction


شيمى : واکنش افزايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها