معنی و ترجمه کلمه حشره خوار به انگلیسی حشره خوار یعنی چه

حشره خوار

entomophagous
insectivorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها