معنی و ترجمه کلمه oestrual به فارسی oestrual یعنی چه

oestrual


در باب موقعى گفته ميشود که جانوران فحل ايند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها