معنی و ترجمه کلمه one-shot pump به فارسی one-shot pump یعنی چه

one-shot pump


علوم مهندسى : پمپ روغن مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها